0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  International Orleans Masters 2019, XD
Jansen J R / Ostermeyer K
۱
۲
Labar R / Tran A
Finished
۱۲:۱۰
Villeger W / Bauer S
-
-
Moore J / Wolfenden T
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
Ellis M / Smith L
۲
۱
Ramadiansyah A / Romadhini B F
Finished
۱۱:۳۰
Strobl K / Garino S
۰
۲
Jomkoh S / Paewsampran S
Finished
۱۳:۴۰
Hall A / Macpherson J
-
-
Hurlburt-Yu J / WU J
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Magee S / Magee C
-
-
Smilowski P / Swierczynska M
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Volker J C / Janssens E
-
-
Garg K / Kapila D
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Mittelheisser G / Mittelheisser A
-
-
Lane B / Pugh J
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Prasad V G / Dewangan J
-
-
Dimova E / Dremin E
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Samosir R / Julimarbela H
-
-
Chang H T / Lee Y
بازی شروع نشده است
۱۹:۳۰
  International Orleans Masters 2019, MS
Kai Schaefer
۲
۰
Teck Zhi Soo
Finished
۱۲:۱۰
Nhat Nguyen
۲
۰
Alexander Roovers
Finished
۱۲:۵۰
Kashyap Parupalli
۲
۰
Rosario Maddaloni
Finished
۱۲:۵۰
Gergely Krausz
-
-
Koki Watanabe
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Lucas Corvee
-
-
Kunlavut Vitidsarn
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
  International Orleans Masters 2019, WS
Sabrina Jaquet
-
-
Vaidehi Choudhari
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Neslihan Yigit
-
-
Crystal Pan
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
Kate FOO Kune
-
-
Choirunnisa Choirunnisa
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
  International Orleans Masters 2019, WD
Bauer S / Moinard J
۲
۰
Petrikowski J / Volkmann F
Finished
۱۳:۳۰
Fankhauser N / Tabeling I
۲
۰
KAN E / Zhong I
Finished
۱۴:۱۰
Yang X / Zhang J
-
-
Araki A / Imai R
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰
Heriau V / Lambert M
-
-
Chen F / Hua X
بازی شروع نشده است
۱۸:۱۰
Janssens E / Ostermeyer K
-
-
Santosh S / Dandu P
بازی شروع نشده است
۱۹:۴۰
  International Orleans Masters 2019, MD
Hemming C / Wolfenden T
-
-
Grachev D / Kotsarenko P
بازی شروع نشده است
۱۵:۳۰
Popov C / Popov T J
-
-
LEE Y / Wang C L
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۰
Jansen J R / Kaesbauer P
-
-
LEE F C / LU C P
بازی شروع نشده است
۱۸:۵۰
Kuna-Anuvit P / Trinkajee N
-
-
Riyanto K P / Yacob Y E Y
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید